Ervaringen

Op deze pagina vertellen mensen over hun ervaringen in individuele filosofische gesprekken of socratische groepsgesprekken.


Snel en doeltreffend
De ondersteuning van Marja heb ik als prettig en doortastend ervaren. Waar een psycholoog adviseert, stelt Marja vragen. Die vragen zetten aan het denken, met als gevolg dat ik zelf toewerkte naar de oplossing. Tenslotte wil niemand veranderd worden, maar we willen wel veranderen. Met de begeleiding van Marja gebeurt dit. Snel en doeltreffend.

Saskia van der Drift


Complexe vraag
Ik worstelde met een vrij complexe vraag hoe verder te gaan of juist te stoppen met mijn bedrijf nu ik steeds ouder word. Allerlei zaken en oplossingen dwarrelden al weken door mijn hoofd. Afijn: ik kwam er niet uit. In een paar sessies heeft Marja me op de haar kenmerkende socratische werkwijze geholpen met haar vragen. Ik weet nu wat me te doen staat en wat ik zelf wil en dat is fijn.

René IJpelaar 


Helderheid
De gesprekken met Marja hebben me geholpen helderheid te krijgen in een privékwestie waar ik mee worstelde. Ze luistert secuur, vraagt vriendelijk doch hardnekkig door en helpt je daarmee om tot de kern te komen. Chapeau!

Gaston Dorren


Denkruimte

In gespreksgroepjes die ik bijwoonde voordat Marja's socratische gesprekken op mijn pad kwamen, liep het nogal eens zo dat enkele mensen lang aan het woord waren. De gedachten van de wat bedachtzamere types, die pas willen of durven spreken als ze daartoe uitgenodigd worden, bleven meestal in de hoofden van die stillere mensen zelf. Zij spraken hun gedachten niet uit, want er werd niet naar gevraagd. Er was ook geen plaats meer voor, de gespreksruimte werd immers bezet gehouden door de gemakkelijke praters.

De socratische gesprekken begeleid door Marja zijn voor mij een verademing. Ze zitten zo in elkaar dat we allemaal ruimte krijgen. Ruimte om te spreken en om vragen te stellen aan een ander. We bevragen elkaar en luisteren aandachtig naar elkaars vragen en antwoorden. Naar ik vermoed voelen alle aanwezigen zich na zo'n socratische middag gehoord, gezien en begrepen. Niet alleen door Marja, ook door elkaar. En niet alleen als we het met elkaar eens zijn, ook als onze meningen verschillen. De sfeer blijft filosofisch en onderzoekend, we verzanden niet in een strijd om het gelijk.

Marja zorgt ervoor dat we elkaar behalve spreekruimte ook denkruimte geven. Heb ik tijd nodig om na te denken alvorens een antwoord of standpunt te formuleren? Dan blijft iedereen stil. De verwoording van mijn gedachte wordt op dat moment zo belangrijk gevonden dat iedereen er rustig op gaat zitten wachten. Dat is de denkruimte die je dan krijgt. Geweldig!

Ankie MartensMarja

De gesprekken met jou vond ik verhelderend. Ik zat al een tijd gevangen in gedachten waarmee ik mezelf vastzette. Ik voelde me steeds onmachtiger en gefrustreerder. Door jouw luisterend oor en de hulp die je bood bij het formuleren van 'onderzoeksvragen' kon ik weer sturing aan mijn leven geven. Het stellen van de juiste vraag, zowel aan mezelf als aan de ander, is iets wat ik nu zelf toepas en dat geeft me ruimte om te zijn wie ik ben.

Marieke


Cursus socratische gesprekken

Ik wil je heel hartelijk danken voor de socratische gesprekken die geweest zijn. Ik vond ze boeiend, ontroerend en leerzaam.

Tonny van den Akker


Een nieuwe ervaring

Je bent aandachtig en kijkt me aan, je bent betrokken, je luistert en je lichaamstaal klopt. Ik merk dat ik je gaandeweg steeds meer in vertrouwen neem en dat is een gevoelskwestie.
Je weet wat je doet, de vragen komen! Je raakt de juiste snaar met een natuurlijke wijsheid. Ik ben onder de indruk van deze vorm van spreken met elkaar. 
Mijn verwachting was: veel filosofen aanhalen. Dat heb je speciaal voor mij ingelast, dank hiervoor.
Dit is een nieuwe ervaring die me verder heeft gebracht: de ontdekking van: blijf nieuwe vragen stellen, dat is anders dan leren van antwoorden.
Succes gewenst en hopelijk tot ziens!

Hartelijke groeten van MariskaDuidelijk en helder, kort en krachtig

De eerste afspraak met Marja geeft je een duidelijk beeld of je al dan niet samen verder gaat. Daarna volgen geen oeverloze gesprekken over het verleden of oude gebeurtenissen. Meteen het heden aanpakken en het tij gaan keren! Daarbij staat je eigen ik centraal. Ik heb ook ervaringen met een psycholoog, maar Marja gaat heel anders te werk.

Je manier van denken wordt helder doordat Marja de juiste vragen stelt. Ze laat je ook zelf vragen stellen, houdt je een 'spiegel' voor en haalt de kracht die in je zit naar boven. Je gaat er zelf anders instaan en er anders naar kijken. Dat geeft automatisch een verandering in je handelen. Ik heb na het eerste gesprek nog een paar afspraken nodig gehad om een enorme verandering te zien, te voelen en vast te houden. Zes weken na het laatste gesprek hadden we nog een afspraak, omdat ik bijna niet kon geloven dat het in zo korte tijd zo'n geweldig resultaat heeft opgeleverd.

Een bezoeker (49)Filosofisch in gesprek per mail

Via via hoorde ik over Marja en haar filosofische gesprekken. Omdat ik in het buitenland woon, stelde zij voor de gesprekken via e-mail te voeren. Zo kwamen we wekelijks tot een vraag van mijn kant, gevolgd door antwoorden en weer nieuwe vragen. We hebben in totaal tien sessies gehad, waarin erg veel aan de orde is gekomen.

Ik vond het heel prettig om een week lang te kunnen nadenken en mijn gedachten vervolgens stukje bij beetje te verwoorden. Het voordeel van schrijven is dat je gedwongen wordt je zeer zorgvuldig uit te drukken. Dat leidt vaak tot het heel precies benoemen van je emoties en gevoelens. Daarmee worden ook je gedachten helderder geformuleerd. Bovendien kun je bij herlezing van je eigen woorden iets toevoegen, schrappen of je woorden net een andere lading geven. In dit proces stuitte ik zelf soms op kronkels of herhalingen in mijn gedachtegang.

Maar daar ligt volgens mij de kracht van Marja: ze is heel erg goed in scherpe analyses maken en schift de kern van de bijzaken. Het is verrijkend en verhelderend dat ze vervolgens uitspraken en ideeën van filosofen aanhaalt en relateert aan jouw probleem. Daarnaast toont ze begrip, ze moedigt je aan en ik voelde haar betrokkenheid als mens, zelfs via de mail!
Ik ben in die weken echt aan het denken gezet en heb gemerkt dat ik daardoor een fors aantal dingen veel beter op een rijtje heb gekregen. Een warme aanbeveling!

Elsbeth (46) Voldoening

‘Ik kijk nog steeds met voldoening en plezier terug op de gesprekken met Marja en de keuze die daaruit voortrolde.’

Ole (63)Keuzes maken

Vier keer heb ik met Marja afgesproken om te filosoferen over de vraag waarom ik geen keuzes kan maken.

Het mooie was dat de vraag die ik in eerste instantie stelde, na elke sessie net weer anders geformuleerd werd. Dit gaf ook heel mooi het proces weer dat we samen ingingen. Steeds kwam ik een stukje dichter bij het antwoord, bleek dat sommige van mijn aannames niet klopten en dat mijn eigen gedachtegangen steeds in hetzelfde cirkeltje ronddraaiden. Sommige vragen stelde ik mezelf niet meer omdat ik dacht het antwoord al te weten. Dat Marja die vragen wel weer stelde, zorgde weer voor extra vragen bij mezelf. Hier had ik dan een week voor om over na te denken, voor de volgende sessie. Zo moest ik er wel mee bezig blijven, waardoor ik veel sneller een antwoord op mijn vraag vond omdat ik het niet vooruit kon schuiven.

Voor mij waren de gesprekken heel inzichtgevend en prikkelend.

Ik kan eigenlijk heel goed keuzes maken, ik wil het alleen liever niet omdat het leven nemen zoals het komt veel leuker is. Maar als het om belangrijke zaken in het leven gaat en ik de keuze niet door anderen of door de situatie wil laten bepalen, moet ik dus wel keuzes maken. Met dit inzicht kan ik voorlopig wel weer even vooruit!

Brenda (36)Doeltreffend en snel

Marja is mijn eerste ervaring met een filosofisch consulent. Marja heeft me laten nadenken over vragen die ik had, door kritische en soms diepgaande vragen te stellen. Zonder waarde toe te kennen. Daarnaast gaf  Marja  thuisopdrachten, waarin ik stap voor stap bepaalde situaties moest omschrijven en mijn gevoel en gedachten daarbij moest ontleden. Daardoor werd ik me bewust van mijn eigen handelen in bepaalde situaties.
Ze werkt doeltreffend en snel en gaat daarin de nodige confrontatie niet uit de weg. Daarbij is ze professioneel, betrouwbaar en eerlijk.

Eva (28)