Gilde van filosofisch practici

Marja Havermans is mede-oprichter van het Gilde van Filosofisch Practici en onderschrijft de gildewet en de gedragscode van het gilde. Tevens lid van de Vereniging voor Filosofische praktijk.
De opleidingen tot Filosofisch Practicus en Socratisch gespreksleider zijn Cedeo-erkend.

Marja Havermans Filosofische gesprekken staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 17246919.