Filosoferen met ouderen

Marja Havermans gaat op verschillende manieren in dialoog met ouderen. Ze zijn beschreven in het boek Spreken is zilver, vragen is goud. In dialoog met ouderen. Voorbeelden zijn het tafelgesprek, de dialoogtafel en het socratisch gesprek. De ene gespreksvorm is vooral geschikt voor 'jongere ouderen', de andere voor 'oudere ouderen'. Al deze gespreksvormen zijn ook te typeren als filosoferen met ouderen.

Meer informatie? Mail naar info@filosofischegesprekken.nl of bel 06 4925 5638