Marja & Michiel Diepgravende gesprekken

Of het nu gaat over de balans tussen werk en privé, relaties of vragen rondom leven en dood. Een filosofisch gesprek kan nieuw licht laten schijnen op een ingewikkeld vraagstuk, weten Marja Havermans en Michiel Elands uit ervaring.

Zij bieden je diepgravende gesprekken aan om samen met jou op zoek te gaan naar je belangrijkste waarden en drijfveren. Ze zetten daarbij de socratische gespreksmethode in. Deze manier van vragen stellen is ontleend aan de Griekse filosoof Socrates. Toen hij door het orakel van Delphi werd aangewezen als de meest wijze man, antwoordde hij: 'Maar ik weet juist niets'. Die uitspraak typeert zijn wijsheid, maar een houding van niet-weten zet ook aan tot het stellen van vragen. Steeds nieuwe vragen, waardoor je steeds dieper kunt graven. Daarmee kun je het denken in cirkels doorbreken, het verschijnsel dat je steeds weer op hetzelfde antwoord stuit, zonder dat je één stap verder komt in je denken.

Marja en Michiel vinden de socratische methode uitstekend passen in de huidige tijd, waarin weinig ruimte lijkt voor reflectie en diepgang. Bezoekers mogen met elke vraag langskomen en zijn ook welkom zonder concrete vraag of doel. Vragen ontstaan tijdens de gesprekken vanzelf. De ervaring leert dat bezoekers na zes tot acht diepgravende gesprekken in staat zijn ook zichzelf betere vragen te stellen, waarmee ze verder komen.

Michiel en Marja denken door samen te werken een bredere groep mensen aan te spreken. Levensvragen zijn er immers bij iedereen, jong of oud, werkgever of werknemer, ziek of gezond. De gesprekken zijn vertrouwelijk en persoonlijk. Je kiest zelf met wie van de twee je in gesprek wil. En wie je ook kiest: je begint altijd met een vrijblijvend kennismakingsgesprek, om samen in te schatten of een serie gesprekken voor jou vruchten af zal werpen.


Marja (63 jaar) is filosoof en begeleidt gesprekken in allerlei  vormen. Ze luistert, stelt vragen, laat ook jou vragen formuleren en denkt met je mee. Altijd gaat het om samen onderzoeken, denkpatronen ontwarren en zoeken naar de wijsheid om het juiste te kunnen doen. Bel 06 4925 5638 of mail naar marjahavermans@gmail.com.

Michiel (43 jaar) voert als ervaren journalist bijna dagelijks een-op-een-gesprekken. Met open vizier weet hij snel tot de kern van de zaak te komen. Hij luistert aandachtig naar wat je zegt en kijkt naar jouw lichaamstaal. Michiel verdiept zich al jaren in de filosofie. Bel 06 2826 9592 of mail naar Michielelands@hotmail.com.