Praten over filosofie?

Door denken doorzien


De filosofische gesprekken gaan niet over filosofie, maar over de vraag waar jij mee komt. Marja werkt wel vanuit het gedachtegoed van filosofen. Vooral in de oudheid was filosofie gericht op het praktische leven. Nu is de filosofie vaak theoretisch en abstract, maar ze vindt ook via de levenskunst haar weg naar de praktijk. ‘Hoe leid ik mijn eigen leven, in plaats van me te laten leiden?’, luidt een belangrijk principe.

Marja kan putten uit een schatkamer vol filosofie. Ze kan je op een socratische manier bevragen. Of ze haalt de Stoïcijnen erbij, met hun opvatting dat geluk niet te vinden is in bezit, omstandigheden of andere mensen, maar in je eigen houding en je kijk op de wereld.  

De vraag naar goed leven en goed handelen is ook een vraag naar ethiek. Wat zijn je plichten, wat mag je doen en laten, wat mogen anderen doen, wat is voor jou nuttig of goed? Veel mensen zijn op zoek naar de belangrijke waarden in hun eigen leven en willen daarnaar handelen. Marja zet je vanuit de filosofie op verschillende sporen van ethiek. Kennismaken met de deugden van Aristoteles, de plicht van Kant of het nuttige van Bentham kan verheldering geven, of een omslag in je denken teweegbrengen.

Vragen over de zin van het leven of omgaan met de dood zijn vragen naar het menselijke ‘zijn’. Dit is bij uitstek een filosofische vraag. Ons leven is eindig. Dat betekent dat er iets op het spel staat. Verschillende filosofen hebben hierover ideeën ontwikkeld die de revue kunnen passeren.